Skip to main content

Kancelaria pomagająca kredytobiorcom

  • umowy frankowe
  • umowy WIBOR

Jak nawiązać współpracę w zakresie kredytów CHF?

Każdy klient powinien być poinformowany w sposób jasny o warunkach zaciąganego kredytu, kredytobiorca nie powinien mieć wątpliwości co do wysokości rat, oprocentowania oraz odsetek, a także innych warunków podpisywanego zobowiązania.

Jak pokazuje praktyka umowy z Bankami były konstruowane w sposób sprzeczny z prawem oraz dobrymi obyczajami i tym samym naruszały interesy kredytobiorców, m.in. w zakresie samodzielnego przeliczania franków szwajcarskich na złotówki po niekorzystnym kursie przez Bank, braku zastosowania jakichkolwiek zabezpieczeń przed ryzykiem wzrostu kursu franka szwajcarskiego, bądź też w sposobie naliczania odsetek.

“"Nie musiałam nic robić, kancelaria zajęła się wszystkim."”

Joanna Starewiczwygrana sprawa kredytu frankowego

Jak nawiązać współpracę w zakresie kredytów WIBOR?

Postanowienia umów kredytowych w złotówkach bardzo często obciążają kredytobiorcę nieograniczonym ryzykiem zmiany stopy procentowej WIBOR, a także zawierają dotyczące niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o pouczeniu kredytobiorcy o ryzyku zmiennej stopy procentowej oraz postanowienia, na podstawie których Bank uzyskał nieodwołane pełnomocnictwo do pobierania środków z rachunku bankowego kredytobiorcy, a więc mają charakter abuzywny.

“"Kancelaria w prosty i jasny sposób wyjaśnia, krok po kroku, co i jak należy zrobić, żeby zacząć sprawę z bankiem."”

Michał Nowaczyksprawa kredytu WIBOR w toku

Czym się zajmujemy?

  • Bezpłatna analiza Twojej sprawy
  • Wyliczenie wysokości nadpłaty
  • Przygotowanie pozwu frankowego
  • Żądanie zwrotów kosztu procesu
  • Reprezentacja w toku procesu
  • Unieważnienie kredytu frankowego

Nie wiesz co zrobić? Skontaktuj się z nami

Czy frankowicze mają szanse wygrać z bankiem w sądzie?

Szanse na wygraną są bardzo duże. Na zadłużonych we franku mamy dobrą wiadomość – kredytobiorcy wygrywają większość spraw.

Nie tylko polskie sądy są przychylne w stosunku do frankowiczów. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprzyja kredytobiorcom, wskazując zasady, którymi sądy europejskie – w tym również polskie – powinny kierować się w sprawach umów kredytowych waloryzowanych kursem CHF.

Zobacz pełną ofertę

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne obejmuje swoim zakresem kwestie istotne dla życia rodziny, wiążące się z dużym bagażem emocjonalnym.

Sprawy ubezpieczenia

Jedną z specjalizacji naszej Kancelarii są sprawy z zakresu ubezpieczeń.

Pomoc
ecommerce

Założenie sklepu internetowego wymaga znajomości wielu przepisów prawa.

Prawo
karne

Prawo karne to zespół norm służących do zwalczania czynów zwanych przestępstwami za
pomocą kar i tzw. środków zabezpieczających.