Skip to main content

Jak pozbywać się długu? Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu pomoc osobom, które mają trudności finansowe z spłatą zaciągniętych zobowiązań, potocznie zwane długami. Polega ona na oddłużeniu osoby, która jest niewypłacalna (częściowym jego umorzeniu). Po zmianie przepisów upadłość uzyskać jeszcze prościej niż przed nowelizacją.

Osoba zainteresowana ogłoszeniem upadłości może to zrobić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego sądu gospodarczego. Opłata sądowa od wniosku wynosi jedynie 30 zł. Osoba, która z powodzeniem złoży wniosek, a następnie z powodzeniem zrealizuje Plan Spłaty Wierzytelności pozostanie bez długu. Na czym polega wykonanie takiego planu? Wykonanie planu polega na dobrowolnym spłaceniu wierzycieli. Sąd może także nie ustalić planu spłaty, gdy dojdzie do przekonania, że dłużnik nie jest zdolny do dokonania jakichkolwiek wpłat.

Przesłankami ogłoszenia upadłości jest po pierwsze niewypłacalność, czyli dłużnik musi nie być zdolny do spłaty swoich zobowiązań. Po drugie niewypłacalność musi być niezawiniona, czyli nie może ona wynikać z rażącego niedbalstwa lub umyślnego zachowania. Po trzecie dłużnik nie mógł wcześniej w ciągu ostatnich 10 lat wszczynać postępowania upadłościowego.

Wskazania wymaga, że samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zamyka sprawy. Sąd ogłasza upadłość postanowieniem, dzieje się tak w sytuacji, gdy wniosek odpowiada warunkom formalnym. Istotny jest kolejny proces ustalania planu spłaty, w trakcie którego mogą wypowiedzieć się również wierzyciele dłużnika, tym samym już po likwidacji majątku. Wynik może być różny, dlatego istotne jest aby proces ten został prowadzony przez profesjonalnego prawnika, mającego doświadczenie w tego typu sprawach.

 

Nasza Kancelaria pomaga wyjść z długów i w sposób profesjonalny prowadzi postępowania upadłościowe. Nasi prawnicy wnikliwie analizują sytuację potencjalnego dłużnika, jego dokumentację, a następnie wybierają sposób przeprowadzenia postępowania, tak aby był on jak najmniej odczuwalny dla klienta, a przede wszystkim, aby doprowadził do uwolnienia się z długów.