Skip to main content

Kredytobiorca, który wniósł pozew do sądu przeciwko bankowi nie musi czekać na wyrok Sądu, ma możliwość legalnego zaprzestania płatności rat kredytowych, a bank nie może podejmować kroków negatywnych dla kredytobiorcy w związku z zaprzestaniem płatności rat. Ma to istotne znaczenie, gdyż proces sądowy może potrwać trochę czasu, a zabezpieczenie w zasadzie powoduje, że już na wstępie pozbywamy się problemu finansowego z kredytem.

Naprzeciw kredytobiorcom wychodzi instytucja postępowania cywilnego zwana zabezpieczeniem dochodzonych roszczeń. W naszej ocenie każdy kredytobiorca powinien spróbować zabezpieczyć swoje roszczenie w szczególności, że zgłoszenie w pozwie żądania zabezpieczenia roszczenia nie jest obwarowane dodatkową opłatą sądową, tym samym kredytobiorca taki nic nie ryzykuje, a jedynie może zyskać.

W przypadku gdy sąd uwzględni wniosek wydaje postanowienie, w którym zabezpiecza roszczenie poprzez wstrzymanie płatności rat kredytowych. Z chwilą otrzymania takiego orzeczenia przez bank, nie może on wypowiedzieć kredytobiorcy umowy, nie może zająć nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka. Co więcej wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postanowienia o zabezpieczeniu.

Zasadą jest, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, warunkiem jednak jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia może nastąpić w każdy możliwy sposób, ma ono dać sądowi słuszną podstawę do przypuszczenia o istnieniu roszczenia, uprawniony powinien więc przedstawić i uzasadnić twierdzenia stanowiące podstawę dochodzonego roszczenia. W przypadku spraw kredytowych o uprawdopodobnienie roszczenia nie jest zbyt trudno, w szczególności w sprawach o unieważnienie kredytów frankowych. Zauważyliśmy, że w orzecznictwie wykształciła się praktyka, że jeżeli kapitał został spłacony to sądy uwzględniają takie zabezpieczenia. Jednak nie jest to reguła i zdaża się także, że sądy zabezpieczają również w sprawach, gdy kapitał nie został spłacony, niemniej jednak robią to rzadziej.

Nasza kancelaria z zasady w pozwie formułuje wniosek o zabezpieczenie roszczenia, poprzez wstrzymanie płatności rat i nie pobiera z tego tytułu od swoich klientów żadnych, dodatkowych opłat czy wyższego wynagrodzenia. W większości przypadków takie wnioski są uwzględniane, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.