Skip to main content

Kredyty złotówkowe

Kredyty złotówkowe, w których stopa procentowa wyliczona jest na podstawie wskaźnika WIBOR mogą być podważane przez kredytobiorców. WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Wysokość stóp procentowanych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej nie wpływa bezpośrednio na oprocentowanie kredytów hipotecznych. Zadanie takie spoczywa właśnie na wskaźniku WIBOR, który zazwyczaj podąża za stopami procentowymi ustalanymi przez bank centralny. Gdy stopy banku centralnego zaczęły rosnąć, wraz za nim rosły raty kredytowe, gdzie był stosowany wskaźnik WIBOR.

 

Należy sobie zadać pytanie czy wskaźnik WIBOR jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. Przepisy rozporządzenia stanowią, że wskaźnik powinien opierać się na realnych transakcjach międzybankowych. Dziś takich transakcji praktycznie już nie ma. Czy na bazie pojedynczych transakcji można skonstruować wskaźnik, od którego ma zależeć wysokość rat kredytowych milionów Polaków? Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Nie jest to jedynie nasza opinia – Portal „Subiektywnie o finansach” dotarł do danych, z których wynika, że w styczniu 2021 r. 6-miesięczny wskaźnik WIBOR oparto UWAGA! – na jednej transakcji, a w grudniu 2020 r. na trzech transakcjach. Aby tego było mało w czerwcu, lipcu, sierpniu i września 2020 r. nie było żadnej transakcji. Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Komisji Nadzoru Finansowego stwierdził, że jeśli do wyznaczania wskaźników wykorzystywana jest jedna transakcja, to stawia pod znakiem zapytania reprezentatywność w ogóle.

Link do artykułu: Subiektywnie o finansach pt.: „Czy wartość wskaźnika, od którego zależy oprocentowanie milionów kredytów, bywa „wyssana z palca”? Co się dzieje z WIBOR-em? Czy klienci będą kwestionować odsetki?” – https://subiektywnieofinansach.pl/wskaznik-wibor-czy-jego-wartosc-bywa-wyssana-z-palca/

 

W przypadku kredytów złotówkowych z zastosowanym wskaźnikiem WIBOR występuje podobna praktyka do niesprawiedliwego tzw. „spread’u”, jak w przypadku kredytów walutowych. Bowiem banki ustalają ten wskaźnik w sposób bezzasadny, po czym do marży kredytowej dodawana jest niczym nieuzasadniona nadwyżka pomiędzy rzeczywistym kosztem pieniądza a WIBORem. W naszej ocenie doprowadzą to do uzyskania przez bank podwójnego zarobku, co jest sprzeczne z art. 69 prawa bankowego, zgodnie z którym wynagrodzenie takie mogą stanowić: odsetki, prowizja oraz określone w umowie opłaty dodatkowe. Niedopuszczalne jest także stosowanie zmiennego oprocentowania, ponieważ bank ma wpływ na wysokość takiego wskaźnika, w konsekwencji mając interes aby był jak najwyższy. Kredyt WIBOR można podważać w podobny sposób jak kredyt zaciągnięty we frankach, kwestionując zapisy poszczególnych umów, uznając je za abuzywne czyli niedozwolone. Klienci mogą podważać, że wskaźnik WIBOR jest zawyżony i nie oddaje rzeczywistego kosztu, jaki rzekomo ponoszą banki stosując tego typu wskaźnik.

Nasza oferta

Nasza kancelaria podważa kredyty hipoteczne z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR wnosząc o unieważnienie umów kredytowych. W naszej ocenie umowa kredytowa została oparta o wadliwe klauzule zmiennego oprocentowania, a wskaźnik WIBOR jest obliczany w sposób nieuzasadniony, wbrew postanowieniom ww. rozporządzenia.